پروپوزال بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی با رضایت شغلی و بهره وری کارکنان شرکت نفت

۴۹۰۰ تومان

بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی با رضایت کارکنان آموزش و پرورش

۴۹۰۰ تومان

پاورپوینت فرایند آموزش کارکنان

۲۹۰۰ تومان

پاورپوینت توانمندسازی کارکنان

۱۰۰۰ تومان

پاورپوینت اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان

۲۰۰۰ تومان