پروپوزال تاثیر ویژگی های طبیعی و اجتماعی و اقتصادی در توسعه گردشگری روستایی

۶۵۰۰ تومان

بررسی تاثیر ویژگی های طبیعی و اجتماعی و اقتصادی در توسعه گردشگری روستایی

۱۳۰۰۰ تومان

پاورپوینت توسعه محور حمل و نقل

۱۵۰۰ تومان

بررسی نقش فرآوری محصولات کشاورزی در توسعه روستایی

۱۵۰۰ تومان