پاورپوینت برنامه فیزیکی بیمارستان

۱۸۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت معماری بیمارستان

۴۹۰۰ تومان

مطالعات اولیه طراحی بیمارستان

۲۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت بخش بستری بیمارستان

۲۹۰۰ تومان

بیمارستان ۱۶۰ تخته اتوکد به همراه مبلمان و مقاله

۵۰۰۰ تومان