پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک مراحل و متدها

۲۹۰۰ تومان

پاورپوینت برنامه ریزی جامع یا استراتژیک

۱۲۰۰ تومان

پاورپوینت خلاصه کتاب برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

۲۵۰۰ تومان