طرحی برای راه اندازی شرکت ماکارونی

۱۵۰۰ تومان

کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

۱۵۰۰ تومان

کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو

۱۸۰۰ تومان