دانلود پاورپوینت مهارت‌های تنظیم قرارداد

۱۰۰۰ تومان

پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک مراحل و متدها

۲۹۰۰ تومان

گزارش کاربینی بانک مسکن به همراه پاورپوینت

۳۵۰۰ تومان

گزارش کاربینی بانک اقتصاد نوین به همراه پاورپوینت

۴۹۰۰ تومان

پروپوزال تاثیر ویژگی های طبیعی و اجتماعی و اقتصادی در توسعه گردشگری روستایی

۶۵۰۰ تومان

دانلود مقاله مفاهیم و کلیات به صورت word

۳۰۰۰ تومان

پروپوزال برقراری فرایند مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانک صادرات ایران

۶۹۰۰ تومان

پروپوزال عوامل مؤثر بر تجهیز منابع بانکی (مطالعه موردی بانک کشاورزی)

۶۵۰۰ تومان

پروپوزال رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارمندان ادارات دولتی شهر تبریز

۶۵۰۰ تومان

گزارش کاربینی بانک تجارت به همراه پاورپوینت

۷۹۰۰ تومان

گزارش کاربینی بانک صادرات به همراه پاورپوینت

۴۹۰۰ تومان

پروژه کاربینی بانک قوامین به همراه پاورپوینت

۸۵۰۰ تومان

بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی با رضایت کارکنان آموزش و پرورش

۴۹۰۰ تومان

بررسی عوامل موثر بر ارتقا بهره وری نیروی انسانی در سازمان های تحقیقاتی

۳۹۰۰ تومان

پاورپوینت فرایند آموزش کارکنان

۲۹۰۰ تومان

بررسی تاثیر ویژگی های طبیعی و اجتماعی و اقتصادی در توسعه گردشگری روستایی

۱۳۰۰۰ تومان