تحول در قوانین و روش های شهرسازی

۱۵۰۰ تومان

پاورپوینت خلاصه کتاب برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

۲۵۰۰ تومان

ضوابط مکانیابی ایستگاههای آتش نشانی شهری

۲۰۰۰ تومان

پاورپوینت نوشهرگرایی | NEW URBANISM

۴۹۰۰ تومان

محوطه سازی و طراحی بدنه فضاهای باز-نماها

۱۰۰۰ تومان

پاورپوینت مبانی برنامه ریزی شهری

۲۹۰۰ تومان

دانلود تحلیل سطوح تاب آوری اجتماعی

۲۰۰۰ تومان

پاورپوینت توسعه محور حمل و نقل

۱۵۰۰ تومان

برنامه‌های مسکن پس از انقلاب اسلامی

۲۵۰۰ تومان

پاورپوینت شناخت فضای شهری

۵۰۰۰ تومان