پروپوزال رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارمندان ادارات دولتی شهر تبریز

۶۵۰۰ تومان

پروپوزال سبک های فرزندپروری با احساس تنهایی نوجوانان دختر

۷۹۰۰ تومان

پروپوزال رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد

۶۹۰۰ تومان

رابطه نگرش مذهبی و خوشبینی وسلامت روان در دانشجویان پیام نور

۸۵۰۰ تومان

پایان نامه مهارت اجتماعی فرزندان

۱۲۰۰۰ تومان

ارتباط بین شیوه های فرزندپروری با مکان کنترل در دانش آموزان

۲۰۰۰ تومان

بررسی تاثیر رضایتمندی شغلی معلمان با پیشرفت تحصیلی

۳۰۰۰ تومان

بررسی رابطه تفکرات غیر منطقی و هویت اجتماعی در سازگاری اجتماعی

۶۰۰۰ تومان

پاورپوینت اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان

۲۰۰۰ تومان

اوقات فراغت جوانان در ایران

۳۹۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت استراتژیک

۳۹۰۰ تومان