دانلود طرح جامع رباط کریم-رویال فایل


در حال بارگذاری
۱۷ آبان ۱۳۹۶
PDF
10 مگابایت
201 صفحه
42 بازدید
۷۰۰۰ تومان
خرید
دانلود طرح جامع رباط کریم-رویال فایل

دانلود طرح جامع رباط کریم-رویال فایل

فهرست مطالب

-۱ تشخیص و تحلیل وضعیت نظام شهری حوزه

-۱-۱ تعداد کانون های موقعیت و وسعت عرضه های شهری

-۱-۱-۱ تعداد و فرایند پیدایش و شکل گیری کانون های شهری

-۱-۱-۲ موقعیت کانونهای شهری

-۱-۱-۳ وسعت محدوده کانون های شهری

-۱-۱-۴ قلمرو حریم کانونهای شهری

-۱-۲ نظام استقرار کانونهای شهری

-۱-۲-۱ پراکنش و نحوه استقرار کانونهای شهری

-۱-۲-۲ سلسله مراتب کانون های شهری 

-۱-۲-۳ حوزه های نفوذ مراکز شهری

-۱-۳ کم و کیف جمعیت کانون های شهری حوزه ۱۳

-۱-۳-۱ روند تحولات جمعیت کانونهای شهری

-۱-۳-۲ ویژگی های جمعیتی کانون های شهری

-۱-۳-۳ پیش بینی جمعیت کانونهای شهری

-۱-۴ نظام توزیع فعالیت و خدمات

-۱-۴-۱ کم و کیف وضعیت مسکن در کانون های شهری

-۱-۴-۲ ترکیب اشتغال در کانونهای شهری

-۱-۴-۳ کم و کیف انواع فعالیت کانونهای شهری

-۱-۴-۴ نقش غالب و گرایش های اقتصادی و شهرهای حوزه

-۱-۴-۵ کم و کیف وضعیت خدمات شهری حوزه

-۱-۴-۶ نیازهای خدمات کانونهای شهری حوزه

-۱-۵ سازمان فضایی حوزه و نقش مراکز شهری

-۱-۵-۱ ارکان سازمان فضایی حوزه

-۱-۵-۱-۱ مراکز و محورهای اصلی

-۱-۵-۱-۲ الگوی اسکان جمعیت شهری

-۱-۵-۱-۳ نقش و جایگاه مراکز شهری حوزه.

 

-۲ برنامه ریزی راهبردی توسعه و عمران شهر رباط کریم
-۲-۱ تشخیص و تحلیل وضعیت ساختاری شهر

-۲-۱-۱ ویژگـی هـای طبیعـی زیـست محیطـی شـهرها ( مشخـصه هـای آب و هـوایی بنـام آب

 

-۲-۱-۳ کم و کیف کاربری عمومی زمین و نحوه استفاده از اراضی
-۲-۱-۴شبکه حمل و نقل و نظام حرکت
-۲-۱-۵کم و کیف خدمات و تجهیزات شهری ( عمومی – رفاهی و …
-۲-۲ چشم انداز و هدفهای توسعه شهر رباط کریم
-۲-۲-۱ چشم انداز اجتماعی، اقتصادی و کالبدی
-۲-۲-۲ هدف های کیفی و کمی توسعه کانون های شهری رباط کریم
-۲-۳ راهبردهای توسعه شهر رباط کریم.
-۲-۳-۱ راهبردهای زیست محیطی
-۲-۳-۲ راهبردهای اجتماعی و اقتصادی
-۲-۳-۳ راهبردهای کالبدی و فضایی
-۲-۳-۴ راهبردهای توسعه مشارکتی
-۲-۳-۵ راهبردهای مدیریت توسعه
-۲-۴ سیاست های توسعه و عمران موضوعی و موردی رباط کریم……………………
-۲-۴-۱ سیاستهای اجرایی تحقق راهبردهای توسعه
-۲-۴-۲ سیاست های موضوعی (بافت های فرسوده و …)……………………………………………
-۴-۲-۳ سیاست های موضعی و موردی.

-۲-۱-۲ ویژگــی هــای اجتمــاعی و اقتــصادی شـهر (جمعیــت، اشــتغال و فعالیــت، ارزش زمــین،

 

  • لطفا امتیاز خود را به این مطلب با تعداد ستاره مشخص کنید
۳.۰
درحال ارسال
امتیاز کاربر ۰ (۰ رای)
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.