دانلود پاورپوینت بررسی و کنترل فرمها

دانلود پاورپوینت بررسی و کنترل فرمها

دانلود پاورپوینت بررسی و کنترل فرمها

۲- انواع فرم بر حسب کار و وظیفه ای که انجام می دهند

۱- فرمهای پرسنلی

۲- فرمهای مالی

۳- فرمهای آموزشی

۴- فرمهای تدارکاتی

۵- فرمهای تعمیرات و نگهداری وسایل

۶- فرمهای متفرقه

مراحل بررسی و کنترل فرم

۱- بررسی فرمهای موجود

۲- تجزیه و تحلیل فرمهای موجود

۳- تهیه طرح پیشنهادی برای فرمهای موردنیاز

۳- تهیه طرح پیشنهادی برای فرمهای مورد نیاز

دراین مرحله آنالیست با استفاده از اطلاعات مراحل قبل گامهای زیر را بر می دارد:

۱- تعیین هدف فرم

۲- تعیین عنوان فرم

۳- تعیین شماره یا کد فرم

۴- نظر خواهی از تکمیل کنندگان و استفاده کنندگان از فرم

۵- تعیین اطلاعاتی که در فرم درج می شود

۶- تهیه طرح فرم

۷- استفاده آزمایشی از فرم در یک واحد نمونه

۸- جرح و تعدیل فرم با استفاده مؤثر از باز خور

۹- تهیه فرم نهایی

دراین مرحله آنالیست با استفاده از اطلاعات مراحل قبل گامهای زیر را بر می دارد:

۱- تعیین هدف فرم

۲- تعیین عنوان فرم

۳- تعیین شماره یا کد فرم

۴- نظر خواهی از تکمیل کنندگان و استفاده کنندگان از فرم

۵- تعیین اطلاعاتی که در فرم درج می شود

۶- تهیه طرح فرم

۷- استفاده آزمایشی از فرم در یک واحد نمونه

۸- جرح و تعدیل فرم با استفاده مؤثر از باز خور

۹- تهیه فرم نهایی

دراین مرحله آنالیست با استفاده از اطلاعات مراحل قبل گامهای زیر را بر می دارد:

۱- تعیین هدف فرم

۲- تعیین عنوان فرم

۳- تعیین شماره یا کد فرم

۴- نظر خواهی از تکمیل کنندگان و استفاده کنندگان از فرم

۵- تعیین اطلاعاتی که در فرم درج می شود

۶- تهیه طرح فرم

۷- استفاده آزمایشی از فرم در یک واحد نمونه

۸- جرح و تعدیل فرم با استفاده مؤثر از باز خور

۹- تهیه فرم نهایی

دانلود کنید – ۱ مگابایت

  • لطفا امتیاز خود را به این مطلب با تعداد ستاره مشخص کنید
۲.۰
درحال ارسال
امتیاز کاربر ۰ (۰ رای)
مهندس کمالی
۳ مهر ۱۳۹۶
48 بازدید