دانلود رایگان پاورپوینت سیستم پاداش

دانلود رایگان پاورپوینت سیستم پاداش

دانلود رایگان پاورپوینت سیستم پاداش

مقدمه

به جبران زحمتی که فرد در سازمان متحمل می شود، در ازای وقت و نیرویی که او در سازمان و به خاطر نیل به اهداف سازمان صرف

می کند و به تلافی خلاقیت و ابتکارات وی برای یافتن و به کارگیری رویه ها و روشهای کاری جدیدتر و بهتر، سازمان به فرد پاداش می

دهد.

پاداشی که فرد از سازمان دریافت می دارد یا به خاطر انجام وظایف محول در حد عادی و متعارف است که در این صورت حقوق یا

دستمزد نامیده میشود و یا به خاطر انجام وظایف در سطحی بالاتر از استانداردهای عادی کاری است که در اینصورت از پاداش به عنوان

مزایایی فوق العاده به خاطر کار فوق العاده صحبت می شود.

سیستم پاداش در سازمان هر دو نوع عملکرد را دربرمی گیرد، و سیستمی است که بر اساس موازین و شیوه های خاصی، پاداش هر یک از

کارکنان را متناسب با کارشان به آنها می دهد.

پاداشهای درونی و بیرونی

پاداشهای بیرونیپاداشهای درونی
§دریافت حقوق و دستمزد بیشتر

§دریافت مزایای بیشتر

§ترفیع مقام

§مورد ستایش قرار گرفتن

§محیط و شرایط کاری بهتر

§احساس به انجام رساندن کاری

§احساس لیاقت و شایستگی

§احساس آزادی عمل و استقلال

§احساس رضایت و آرامش

§احساس مفید بودن و رو به رشد و کمال داشتن

نظریه برابری

بنابر نظریه برابری، رفتاری که فرد در سازمان پیش می گیرد تابع ارزیابیهایی است که او به شکل زیر از وضعیت خود به عمل می

آورد:

  • ۱. « من به سازمان چه می دهم؟»: تحصیلات، تجربیات، تخصص و مهارتهایی که در اختیار سازمان قرار می دهم و نیرو،

  • انرژی و وقتی که صرف آن می کنم به چه میزان است.

  • ۲. «سازمان به من چه می دهد؟»: چه پاداشهایی (بخصوص در مقایسه با کسانی که وضعیتی مشابه در سازمان دارند) دریافت میکنم.

کارمند هنگامی احساس می کند بین آنچه او به سازمان می دهد و آنچه سازمان به او می دهد برابری وجود دارد که بر اساس

قضاوت و برآورد او، دو نسبت زیر با یکدیگر مساوی باشند

 

دانلود کنید – ۱ مگابایت

  • لطفا امتیاز خود را به این مطلب با تعداد ستاره مشخص کنید
۳.۰
درحال ارسال
امتیاز کاربر ۰ (۰ رای)
مهندس کمالی
۴ مهر ۱۳۹۶
66 بازدید